Välkommen till 
Bostadsrättsföreningen Brynjan!

        

Brf Brynjan

         *Bilden längst upp till vänster föreställer en bit av en romersk ringbrynja från 1400-talet*